Kvalitet & Miljö

 

På Truckcenter arbetar vi alltid med kvalitet och med kunden i fokus. Vi strävar alltid efter att erbjuda våraMiljötruck
kunder moderna, kompletta lösningar av högsta kvalitet.

 

Vi tänker på miljön och handlar därefter. Vi utgår från att vi som ett sälj- och servicebolag ska minska vår del av

miljöpåverkan genom:

 

  • Att vi använder mer miljöanpassade och effektiva fordon och servicemetoder.
  • Planerar, transporterar och reser miljöanpassat och effektivt.
  • Informera våra kunder om miljöanpassade produkter.
  • Avfall som uppstår i vår verksamhet sorteras i olika fraktioner och återvinns.
  • Verkar för kretsloppstänkande och uthållig utveckling.
  • Ständig förbättring, tillsammans med våra leverantörer och kunder, liksom förebyggande av
    föroreningar och olycksrisker ska ses som en naturlig del i vår verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 


 © Copyright Truckcenter